Gotovo svakom potrošaču barem se jednom dogodilo da je ostao nezadovoljan proizvodom ili uslugom u restoranu, kafiću ili nekom drugom ugostiteljskom objektu. Osim što svoje nezadovoljstvo u tom slučaju prenesu na osoblje objekta te izraze prijateljima, obitelji ili na društvenim mrežama, potrošači imaju pravo na podnošenje pisanog prigovora.

Do 2014. godine je zakonski bilo propisana obveza posjedovanja „Knjige žalbe“, a izmjenom Zakona o zaštiti potrošača od tada su obrtnici obvezni omogućiti podnošenje pisanih prigovora. Zakon o zaštiti potrošača pod obrtnike podrazumijeva trgovce, taksiste, frizere i ugostitelje.

Obveze u vezi prigovora potrošača su sljedeće:

  1. U poslovnom prostoru istaknuti obavijest o mogućnosti i načinu podnošenja pisanih prigovora (obavezno je omogućiti podnošenje prigovora u samoj prodavaonici i nekim od načina slanja prigovora pisanim putem: poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom)
  2. Odgovoriti na prigovor (također u pisanom obliku) u roku od 15 dana
  3. Prigovor i odgovor čuvati 1 godinu i pokazati nadzoru

 

Primjer obavijesti potrošačima:

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Cijenjeni potrošači,

sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14), ukoliko imate primjedbe na kupljene proizvode ili pruženu uslugu pisani prigovor možete predati u ovom poslovnom prostoru te će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pisano potvrđen.

Prigovor također možete poslati:

poštom na adresu: _____________________________

(ili)
telefaksom na broj: ___________________________

(ili)
elektroničkom poštom na adresu: _______________

Odgovor na prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja.