Prvi korak kod pokretanja vlastitog posla je ideja, zatim razrada plana te otvaranje pravnog subjekta. Jedna od opcija je otvaranje obrta.

Za razliku od drugih pravnih subjekata, prednost obrta je povoljnije i brzo osnivanje, pa ukupni trošak ne mora biti veći od 1.000,00 kn.

Vođenje knjiga kod obrta je jednostavnije, a samim time i jeftinije. Paušalni obrtnici ne moraju angažirati knjigovođu, već mogu sami voditi poslovne knjige.

PDV se plaća tek kada obrtniku kupac plati račun, a ne odmah nakon izdavanja. Trebate li promijeniti podatke, jeftinije je i jednostavnije napraviti promjenu.

Nedostaci su što vlasnik ima neograničenu odgovornost za sve obveze obrta, obrt teže dolazi do kredita, obveza plaćanja obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno bez obzira što je vlasnik stalno zaposlen negdje drugdje te obveza plaćanja članarine obrtničkoj komori.

Ukoliko ste odlučili da vam najbolje odgovara obrt kao pravni oblik za vaše poslovanje, donosimo nekoliko smjernica na koji način ga možete otvoriti.

 1. Odabir djelatnosti
  Obrt je samostalno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
  Obzirom na djelatnosti obrt može biti:
  Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski obrt.
  Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
  Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti.
 2. Odabir imena i sjedišta obrta
  Cjelokupni naziv sadrži ime obrta, vrstu obrta i podatke o vlasniku. Iz naziva se može izostaviti vrsta obrta, ali vlasnik mora biti naveden uvijek.
 3. Upisivanje u Obrtni registar
  Obrt se osniva u nadležnom uredu državne uprave u županiji te pritom morate ispuniti obrazac prijave za upis u obrtni registar. Bit će vam potrebni sljedeći dokumenti:
  – Osobna iskaznica
  – liječničko uvjerenje Medicine rada
  – ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
  – potvrda o završenom strukovnom ispitu, ako je riječ o otvaranju vezanog obrta
  – potvrda o izvršenoj uplati za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Obrt se može otvoriti i preko aplikacije e-Obrt.
 4. Otvaranje žiro računa
 5. Podizanje obrtnice
  Nakon što dobijete obavijest da je obrt uspješno registriran, morate otići u registarski ured kako biste podigli obrtnicu.
 6. Prijava obrta u sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 7. Prijava obrta u Poreznoj upravi
 8. Nabavite fiskalno rješenje
  Bit će vam potrebno pouzdano fiskalno rješenje, zato odaberite Billy fiskalne blagajne. Kontaktirajte nas na broj telefona 01/6402-019.

 

Vaš Billy tim