Financijska Agencija objavila je izmijenjene korisničke upute za aplikaciju. Promjene se odnose na karticu „poslovni prostor“. Promjene koje možete izvršiti u kartici su slijedeće;

Ako je poslovni prostor u statusu ‘otvoren’ tada ga je moguće:

 • Privremeno zatvoriti odabirom statusa ‘privremeno zatvoren’
  • Tada je potrebno odabrati datum (privremenog) zatvaranja koji ne može biti manji od datuma posljednjeg otvaranja poslovnog prostora niti manji od trenutnog datuma i
  • Upisati razlog privremenog zatvaranja
 • Trajno zatvoriti poslovni prostor odabirom statusa ‘zatvoren’
  • Tada je potrebno odabrati datum zatvaranja koji ne može biti manji od datuma posljednjeg otvaranja poslovnog prostora niti manji od trenutnog datuma; za ostale podatke nije potrebno upisati da vrijede do datuma zatvaranja poslovnog prostora u slučaju kada se on trajno zatvara
 • Promijeniti posljednji datum otvaranja ako je iz budućnosti
  • može se pomaknuti unaprijed najviše do 30 dana u budućnost od trenutnog datuma, a unatrag najdalje do trenutnog datuma ili do posljednjeg datuma privremenog zatvaranja ako je datum privremenog zatvaranja veći od trenutnog datuma
  • Primjer: obveznik je jučer upisao da je od danas poslovni prostor privremeno zatvoren i upisao da ga ponovno otvara za 2 tjedna, ali danas je odlučio da će ga otvoriti za 5 dana, tu promjenu je potrebno upisati u aplikaciji najkasnije na dan otvaranja.

 

Ako je poslovni prostor u statusu ‘privremeno zatvoren’ tada je moguće:

 • Pregledavati podatke tog poslovnog prostora
 • Ispisivati podatke poslovnog prostora
 • Ponovno otvoriti poslovni prostor odabirom statusa ‘otvoren’ i u tom slučaju datum otvaranja ne može biti manji od datuma privremenog zatvaranja niti manji od tekućeg datuma; tek kada se ova promjena statusa poslovnog prostora spremi, tek tada se mogu raditi promjene i na ostalim karticama poslovnog prostora (npr. unos nove djelatnosti itd.)
 • Promijeniti posljednji datum privremenog zatvaranja ako je iz budućnosti
  • može se pomaknuti unaprijed najviše do 30 dana u budućnost od trenutnog datuma, a unatrag najdalje do trenutnog datuma ili do dan iza posljednjeg datuma otvaranja ako je datum posljednjeg otvaranja veći od trenutnog datuma
  • Primjer: poslovni prostor je do danas privremeno zatvoren, a obveznik je već prijavio u aplikaciji da će poslovni prostor ponovno biti otvoren od sutra, s time da je već prijavio i da će ga opet privremeno zatvoriti za tjedan dana računajući od današnjeg dana; nakon toga je obveznik odlučio da će poslovni prostor ranije privremeno zatvoriti već za 3 dana, ovu promjenu mora prijaviti najkasnije na taj dan u aplikaciji
 • Trajno zatvoriti poslovni prostor odabirom statusa ‘zatvoren’, a datum zatvaranja je postavljen na trenutni i nije ga moguće promijeniti; za ostale podatke nije potrebno upisati da vrijede do datuma zatvaranja poslovnog prostora u slučaju kada se on trajno zatvara
 • Ostale podatke poslovnog prostora koji je privremeno zatvoren nije moguće mijenjati.

 

Ako je poslovni prostor u statusu ‘zatvoren’ tada je moguće:

 • Pregledavati podatke poslovnog prostora
 • Ispisati podatke poslovnog prostora.

 

Obveznik može privremeno zatvoriti poslovni prostoru sljedećim situacijama:

 • ako se radi o sezonskoj djelatnosti,
 • zbog adaptacije poslovnog prostora,
 • zbog bolovanja radnika,
 • godišnjeg odmora (kolektivnog),
 • inventure,
 • preseljenja na drugu lokaciju
 • i drugim slučajevima kada se u poslovnom prostoru privremeno ne obavlja djelatnost.